top of page

Zydelek. Ryczka, Stołek


rok: 2022
materiał i technologia: aluminium anodowane, buk, nitowanie
promotor: prof. Jerzy Porębski,  Wydział Wzornictwa, ASP w Warszawie

zdjęcia: Marlena Norowska, Tomasz Sienkiewicz

Celem projektu jest przywrócenie do życia, przedmiotów znanych nam od zawsze, jednak niepozornych: ryczka, zydelek, stołek, czy najbardziej pierwotny - pniak. Każda istniejąca forma niskich siedzisk funkcjonuje w różnych kręgach kulturowych i zawiera w sobie inne znaczenia. W trakcie moich poszukiwań etnograficznych wyodrębniłam dziewięć ikon, reprezentujących siedziska o podobnej konstrukcji. Żadna z ikon nie jest osadzona w konkretnym miejscu i okresie, natomiast ich formy powracały falowo w różnych lokalizacjach i okresach historycznych. 
Kolekcja nawiązuje do czterech wyróżnionych przeze mnie ikon: pniak, ryczka, stołek mleczarza i stołek mieszczański.

oglądaj z dźwiękiem! (ikona po prawo na dole)

Ryczka

Pniak

Stołek mieszczański

Stołek mleczarza

bottom of page